Postepeni rast inflacije u većini zemalja EU a u Hrvatskoj  se nastavlja deflacija

Deflacija u Republici Hrvatskoj (RH) započeta u srpnju prošle godine, nastavlja se i u kolovozu ove godine. Time je zabilježen pad potrošačkih cijena od 1,5%. Na takvo smanjenje najviše su utjecale niže cijene prijevoza, uslijed pada cijena goriva za automobile, potom cijene plina, komunikacija te cijene hrane. Tako je u kolovozu u RH od svih zemalja EU, na godišnjoj razini zabilježen najveći pad potrošačkih cijena od 1,5%. Ako bi se deflacija nastavila kroz cijelu ovu godinu tada dolazi do pada gospodarske aktivnosti i rasta nezaposlenosti. 

Tablica 1 Kelebuh 11 16

Podaci u tablici 1. pokazuju kretanje indeksa potrošačkih cijena Hrvatske na mjesečnoj, godišnjoj i kumulativnoj razini. Prema Indeksu potrošačkih cijena (CPI), u kolovozu 2016. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su cijene niže za 0,2% dok su na godišnjoj razini niže za 1,5%.

U odnosu na prošlogodišnji kolovoz smanjene su cijene prijevoza za 5,6% (cijene goriva za automobile niže su za 9,7%), potom komunikacija (-3,3%), stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva (-2,5%), (cijene plina niže su za 19,2%), rekreacije i kulture (-1,4%), cijene odjeće i obuće (-1,3%) te cijene hrane i pića  za -0,5% (cijene hrane niže su za 0,7%). Istodobno je rast cijena zabilježen kod usluge smještaja (+6,5%), restorana i hotela (+2,5%), zdravlja (+1,9%), ugostiteljskih usluga (+1,6%), pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva (+1,2%), osiguranja (+1,0%) i obrazovanja (+0,7%).

Promatrano po glavnim skupinama potrošnje, u kolovozu 2016. u odnosu na prethodni mjesec, najviše su pale cijene prijevoza za 1,3% (niže cijene goriva za osobna prijevozna sredstva), odjeće i obuće, koje su  niže za 0,9%, hrane i bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i duhana, stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te cijene raznih dobara i usluga, koje su po svakoj skupini niže za 0,1%. Istodobno, cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva  više su za 0,6%, rekreacije i kulture  za 0,5%, te cijene restorana i hotela  za 0,1%.

Tablica 2 Kelebuh 11 16

Podaci u tablici 2. pokazuju kretanje potrošačkih cijena  prema posebnim skupinama u Hrvatskoj.

Potrošačke cijene dobara u kolovozu 2016. u odnosu na srpanj u prosjeku su niže za 0,3%, dok su  cijene usluga u prosjeku više za 0,1%. Cijene energije niže su za 1,2%.

Na godišnjoj  razini, odnosno u odnosu na kolovoz prošle godine, cijene dobara su niže za 2,1% i usluga za 0,1% dok su cijene energije niže za čak 6,9%. Ako isključimo energiju iz ukupnog indeksa potrošačkih cijena, tada pad indeksa na godišnjoj razini nije 1,5% nego  0,4%. Isto tako ako energiju i hranu isključimo iz ukupnog indeksa potrošačkih cijena tada  pad nije (-1,5%) nego 0,1%.

Tablica 3 Kelebuh 11 16

Natrag