U Nar. nov., br. 6/16 od 20.1.2016. objavljen je Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (u nastavku: Popis) koji stupa na snagu 21.1.2016.

Objavom Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Nar. nov., br. 106/13).

Natrag