Odgovornost za sastavljanje i potpisivanje  financijskih izvještaja za 2016. i nadalje

U odnosu na odredbe starog Zakona o računovodstvu, novi Zakon o računovodstvu na drugačiji način određuje osobe odgovorne za godišnje financijske izvještaje poduzetnika za 2016. i nadalje, kao i osobe koje su ih dužne potpisivati.

Prema odredbama čl. 19. st. 11. novog Zakona o računovodstvu, članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, odgovorni su za godišnje financijske izvještaje.

Prema odredbama čl. 19. st. 12. novog Zakona o računovodstvu, godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Kako bi poduzetnici na ispravan način odredili tko je u društvu odgovoran za financijske izvještaje i tko ih je dužan potpisati, potrebno je obratiti pozornost i na odnosne odredbe Zakona o trgovačkim društvima. Naime, odredbe čl. 272.a Zakona o trgovačkim društvima omogućuju dioničkom društvu (d.d.) jedan od dva moguća sustava upravljanja društvom - dualistički i monistički.

Ako d.d. ima ustrojen dualistički sustav upravljanja, svi članovi nadzornog odbora i uprave odgovorni su za sastavljanje i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja.

U dualističkom sustavu upravljanja d.d. ima tri organa (skupštinu, nadzorni odbor i upravu) što se smatra i klasičnim sustavom upravljanja, dok u monističkom sustavu upravljanja društvo odlučuje imati samo dva organa (skupštinu i upravni odbor). U monističkom sustavu upravljanja upravni odbor vodi društvo i nadzire vođenje poslova društva, te je dužan imenovati jednog ili više izvršnih direktora koji su dužni voditi poslove društva.

Stoga, kod d.d.-a koje ima ustrojen dualistički sustav upravljanja svi članovi nadzornog odbora i uprave odgovorni su za sastavljanje financijskih izvještaja te su ih dužni i potpisati. S druge strane, kod d.d.-a koje ima ustrojen monistički sustav upravljanja, navedena odgovornost i obveza odnosi se na sve članove upravnog odbora i sve izvršne direktore.

Ako d.d. ima ustrojen monistički sustav upravljanja, svi članovi upravnog odbora i svi izvršni direktori odgovorni su za sastavljanje i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja.

U tom smislu, u d.d.-ima koji su zadržali dualistički sustav upravljanja, a u svojoj sistematizaciji poslova i nadalje, radi tko zna kojih razloga, zadržavaju funkcije izvršnih direktora, osobe koje nose funkciju izvršnih direktora ne mogu biti odgovorne za financijske izvještaje niti su ih dužne potpisivati.

Napominjemo da navedena mogućnost odabira sustava upravljanja nije propisana za d.o.o. i j.d.o.o. Stoga, kod takvih društava propisani sustav upravljanja je dualistički u kojem su svi članovi nadzornog odbora i uprave odgovorni za sastavljanje i potpisivanje financijskih izvještaja, bez obzira imaju li takva društva također u svojoj sistematizaciji poslova, iz tko zna kojih razloga, funkcije izvršnih direktora. Ako kojim slučajem imaju, osobe koje nose funkcije izvršnih direktora ne mogu biti odgovorne za financijske izvještaje niti su ih dužne potpisivati.

Natrag