O izravnom učinku novih direktiva u području javne nabave nakon 18.4.2016.

Rok od dvije godine za implementaciju u nacionalno zakonodavstvo novih direktiva u području javne nabave bezuspješno je protekao 18.4.2016., bez da je donesen novi Zakon o javnoj nabavi. Riječ je o Direktivi 2014/24/EU koja se odnosi na javne naručitelje i Direktivi 2014/25/EU koja se odnosi na sektorske naručitelje.

Iako je postojeći Zakon o javnoj nabavi u većoj mjeri usklađen s njihovim odredbama, nove direktive ipak unose određene promjene i novine u sustav javne nabave. To su npr. ekonomski najpovoljnija ponuda kao jedini kriterij za odabir ponude i primjena europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (tzv. ESPD obrazac) u postupcima javne nabave.

Vezano uz ESPD obrazac, potrebno je istaknuti kako je Europska komisija 5.1.2016. donijela Provedbenu uredbu (br. 2016/7) o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju. Uredba je stupila na snagu 26.1.2016., te je u potpunosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU, pa tako i u RH. Standardni obrazac kako je utvrđen u Prilogu 2. Uredbe, upotrebljava za potrebe izrade europske jedinstvene dokumentacije o nabavi iz čl. 59. Direktive 2014/24/EU najkasnije od 18.4.2016.

Izravan učinak novih direktiva primjenjiv je samo u postupcima javne nabave velike vrijednosti.

Kako dakle provoditi postupke javne nabave nakon 18.4.2016.?
S obzirom da se do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi još treba provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, zatim izraditi novi nacrt prijedloga zakona nakon tog savjetovanja, održati sjednicu Vlade RH i provesti raspravu u Saboru, očito je da novi Zakon o javnoj nabavi neće tako skoro stupiti na snagu.

Budući su direktive EU u pogledu rezultata, odnosno cilja koji je potrebno postići, obvezujući pravni akti, Ministarstvo gospodarstva je 21.4.2016. objavilo mišljenje u pogledu izravnog učinka direktiva u području javne nabave. Mišljenje je u cijelosti dostupno na internetskim stranicama tog tijela (www.javnanabava.hr), a samu esenciju mišljenja citiramo u nastavku. Pritom ističemo kako se prvi citat odnosi na izravan učinak novih direktiva u području javne nabave, a drugi na primjenu ESPD obrasca u postupcima javne nabave:

„… Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016. uz odredbe Zakona o javnoj nabavi morali uzeti u obzir i odredbe Direktive 2014/24/EU i Direktive 2014/25/EU koje su bezuvjetne i dovoljno određene.“

„… Ministarstvo gospodarstva cijeni da gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016. godine mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem koji sadrži ESPD samo iz tog razloga. Shodno tome, Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi naručitelji morali priložiti obrazac ESPD-a u dokumentaciji za nadmetanje. „

Što je s postupcima male vrijednosti?

Iz predmetnog mišljenja jasno je kako naručitelji postupke javne nabave male vrijednosti mogu provoditi kao i dosad, primjenjujući samo Zakon o javnoj nabavi, te u tom smislu nikakvih negativnih posljedica ne bi trebali imati, između ostalog i iz razloga što se navedene direktive i spomenuta uredba primjenjuju samo na nabavu iznad europskih pragova. Dakle, na nabavu velike vrijednosti.

Bilo bi od velike pomoći da je Ministarstvo gospodarstva u mišljenju bar uputilo na to koje odredbe direktiva su bezuvjetne i dovoljno određene. Ovako su naručitelji i gospodarski subjekti prepušteni sami sebi u tumačenju direktiva, a u tom tumačenju trebali bi se služiti službenim hrvatskim prijevodom istih. Međutim, taj prijevod je toliko nekvalitetan i pogrešan da je pravo čudo iz njega izvući pravi smisao. Stoga je naručiteljima svakako preporučljivo da se u primjeni služe tekstom direktiva na stranom jeziku koji njihovi djelatnici razumiju (npr. engleski ili njemački). Ovdje napominjemo da posebno pažljiv treba biti u projektima koji se financiraju iz europskih fondova.

O navedenoj temi će se još puno pisati i govoriti, a TEB će svojim iskustvom i savjetima nastojati čim više biti na raspolaganju svojim pretplatnicima u ovom prijelaznom razdoblju.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 4/16, A. Loboja, str. 159

Natrag