Jeste li se nanovo razvrstali s 1.1.2016?

Svi poduzetnici i grupe poduzetnika trebaju se sami, u skladu sa Zakonom o računovodstvu (ZOR), s 1.1.2016. nanovo razvrstati po veličini, prema novim odnosno drugačijim kriterijima.

Uz dosadašnje velike, srednje i male poduzetnike uvedena je i nova kategorija "mikro" poduzetnika, a nova je i obveza razvrstavanja grupa poduzetnika, također prema veličini (na male, srednje i velike - nisu predviđene mikro grupe).

Čak oko 100 tisuća hrvatskih poduzetnika promijenilo je od 1.1.2016. svoju dosadašnju skupinu.

Poduzetnici i grupe poduzetnika se razvrstavaju sami, temeljem podataka iskazanih u financijskim izvještajima za 2015. godinu. Novoosnovani poduzetnici i kod statusnih promjena, koristiti će tekuće podatke, pri čemu će prihod preračunati na godišnju razinu.

U Tablici 1. u nastavku dan je usporedni pregled starih i novih pokazatelja za razvrstavanje.

Tablica 1. Usporedni pregled starih i novih pokazatelja za razvrstavanje

Tablica 1 Stahan 4 16

Za potrebe razvrstavanja grupa, matica grupe može umjesto konsolidiranih podataka koristiti zbrojnu bilancu i račun dobiti i gubitka prije konsolidacijskih eliminacija, s tim da se u tom slučaju iznosi ukupne aktive i neto prihoda iz prikazane u koloni 4 tablice uvećavaju za 20%.

Neovisno o propisanim kriterijima, veliki poduzetnici su i: banke, štedionice, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing-društva, društva za upravljanje UCITS fondovima, alternativnim investicijskim fondovima, UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi, mirovinska društva, dobrovoljni mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi te mirovinska osiguravajuća društva, društva za dokup mirovine, faktoring-društva, investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja klirinška depozitarna društva, operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnanja i/ili namire i operateri Fonda za zaštitu ulagatelja.

Velika većina malih postali su mikro poduzetnici. Ipak, iz Tablice 1. je vidljivo da su pojedini mali poduzetnici (koji imaju aktivu iznad 30 mil. i prihod iznad 60 mil. kn), postali srednji, a neki srednji postali su mali poduzetnici. Također, dio velikih postali su srednji poduzetnici.

Kako su ZOR-om za mikro i male poduzetnike propisane iste obveze, ova podjela je za sada samo formalna i neće rasteretiti mikro poduzetnike. Međutim, veliki poduzetnici koji postanu srednji imat će nešto manje obveze.

O posljedicama promjene veličine svakako trebaju povesti računa mali poduzetnici koji su postali srednji, jer su za srednje poduzetnike propisane pojedine obveze koje mali nemaju, te grupe poduzetnika koje se do sada nisu razvrstavale po veličini.

Natrag