Podaci iz izvješća o radu Državne komisije za 2014. godinu

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku: Državna komisija) je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, ali i s postupcima davanja koncesija te odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Državna komisija obvezna je jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Hrvatskome saboru izvješće o svom radu. Iz predmetnog Izvješća mogu se iščitati razni zanimljivi podaci koji mogu biti od koristi za naručitelje i ponuditelje (npr. prosječno trajanje postupka nabave i žalbenog postupka, najčešće greške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave, najčešći predmeti žalbe i sl.). Potpuno Izvješće dostupno je na internetskoj stranici Državne komisije (www.dkom.hr) putem koje se i inače dostavljaju odluke tog tijela strankama u postupku, dok u nastavku izdvajamo neke od relevantnih informacija.

Prosječno trajanje žalbenog postupka
Prije svega, zanimljiv je podatak kako se RH nalazi u samom vrhu zemalja EU po brzini rješavanja žalbi u postupcima javne. Prema raspoloživim podacima dobivenim od Europske komisije (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME) u većini zemalja članica EU prosječno trajanje žalbenog postupka kreće se u rasponu od 0-200 dana (Bugarska, Njemačka, Estonija, Francuska i dr.). S prosjekom od 40 dana od dana zaprimanja žalbe do objave odluke, u tom rasponu se za 2014. nalazi i RH. Dosta ohrabrujući podatak s obzirom na postojanje država članica u kojima žalbeni postupak zna trajati i preko 700 dana (Austrija i Španjolska).

Broj podnesenih žalbi
U 2014. podneseno je ukupno 1315 žalbi od čega se na postupke javne nabave odnosi njih 1282 (97,49%), a na postupke davanja koncesija 33 (2,51%). U usporedbi s ranijim godinama vidljiv je osjetan pad žalbenih predmeta u odnosu na 2013. u kojoj je podneseno 2135 žalbi (38,41% manje), te u odnosu na 2012. u kojoj je primjerice podneseno 1728 žalbi. Razlog takvog pada ogleda se u povećanju visine naknade za pokretanje postupka, povećanju praga bagatelne nabave, ali također može se pripisati i smanjenju odvjetničkih troškova.

Broj zaprimljenih žalbi po fazama postupka
Promatrano po fazama postupka očekivano najviše žalbi u 2014. podneseno je na odluku o odabiru (878), zatim na dokumentaciju za nadmetanje (304) pa odluku o poništenju (80), a najmanje na postupak otvaranja ponuda (9).

"Činjenice su tvrdoglave, ali statistika je više savitljiva." - Mark Twain

Vrste odluka Državne komisije
U odnosu na one predmete koji su zaprimljeni i riješeni u 2014. žalba je usvojena u 34,26%, a odbijena u 22,33% slučajeva, dok je u značajnom dijelu žalba bila odbačena (32,83%) odnosno postupak obustavljen (9,83%). Postupak se obustavlja u slučaju povlačenja odnosno odustajanja od žalbe. U pogledu odbačenih žalbi korisno je istaknuti podatak da je od njih 394 čak 29% odbačeno zbog neuplaćene naknade za vođenje postupka. To ukazuje na činjenicu da je naknada određena previsoko što s jedne strane ne služi zaštiti malog i srednjeg poduzetništva, te otežava kontrolu postupaka javne nabave, a s druge strane, vjerojatno je i da se podnošenjem žalbe bez namjere plaćanja naknade služe nezadovoljni gospodarski subjekti kako bi dodatno prolongirali nastanak ugovora o javnoj nabavi.

Ostale zanimljivosti
U Izvješću se nalaze i drugi korisni podaci i zaključci koje bi, u vidu najavljenih izmjena Zakona o javnoj nabavi u svrhu implementacije novih direktiva, svakako trebalo uzeti u obzir. Tako se pored karakterističnih pogrešaka ponuditelja (2.14.1.) i naručitelja (2.14.2.), te podataka o vođenju upravnih sporova protiv odluka Državne komisije (2.15.), mogu pročitati značajke predmeta javne nabave financiranih iz EU fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija (2.18.1.), ali i zaključci i preporuke Državne komisije u vidu unapređenja sustava javne nabave u RH (3.4.). S obzirom na svakodnevni kontakt kojeg imamo s naručiteljima i gospodarskim subjektima u pružanju savjetodavnih usluga u području javne nabave, slažemo se s većinom preporuka Državne komisije.

Natrag