Ugovori o bagatelnoj nabavi su javna informacija!

Posljednje izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi (Nar. Nov., br. 143/13) stupile su na snagu 10. prosinca 2013. Svakako najznačajnija novost tiče se povećanja vrijednosnog praga bagatelne nabave sa dotadašnjih 70.000,00 kn na 200.000,00 kn za nabavu robe i usluga, odnosno na 500.000,00 kn za nabavu radova. Nadalje, za pitanja nabave do tih vrijednosti propisano je da ih uređuje naručitelj svojim aktom.

Vezano uz obvezu donošenja predmetnog akta, pred naručitelje se postavljajui pitanja eventualne obveze objave takvog akta odnosno ugovora sklopljenih na temelju takvog akta.

Stoga smo za vas zatražili mišljenje i tumačenje Povjerenika za informiranje o tome je li taj akt jedan od akata koje je naručitelj dužan objaviti na svojim internetskim stranicama sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno spada li takav akt pod javni podatak za koji treba osigurati pravo na pristup informacijama. U nastavku se daje odgovor Povjerenika za informiranje od 30. siječnja 2014., Klasa: 008-08/14-01/39:

"Članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje obvezu proaktivnog objavljivanja informacija, te bi svako tijelo javne vlasti trebalo samostalno, uz pomoć spomenutog članka Zakona, procijeniti koje su to informacije koje su od interesa za korisnike prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: korisnici), a koje se odnose na rad tog tijela javne vlasti.

Time tijelo javne vlasti ne pomaže samo korisnicima, već olakšava posao i sebi budući da se što obimnijim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama smanjuje posao službenika za informiranje u rješavanju pojedinačnih zahtjeva.

Nadalje, bez obzira na Zakon o javnoj nabavi, i ugovori koji se tiču bagatelne javne nabave pretpostavljaju potrošnju javnih sredstava od strane tijela javnih vlasti, a što sukladno ZPPI-ju predstavlja informaciju koja bi morala biti javna.

Naime, članak 16. stavak 3. ZPPI-ja propisuje kako su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja postupka iz stavka 1. ovog članka, osim ako informacija predstavlja  klasificirani podatak. Drugim riječima, ukoliko se informacija odnosi na javnu potrošnju, ona je automatski dostupna javnosti ukoliko ne predstavlja klasificirani podatak.

Stoga, da rezimiramo navedeno, ukoliko bi korisnik zahtjevom za pristup informacijama zatražio ugovor o bagatelnoj nabavi, on bi taj ugovor načelno trebao dobiti; dakle proaktivnom objavom takvih ugovora bi tijelo javne vlasti pomoglo korisnicima te olakšalo sebi posao, budući da više ne bi trebalo rješavati pojedinačne zahtjeve."

Natrag