Podaci iz Preliminarnog ststističkog izvješća o javnoj nabavi kao pozivnica za uključivanje u javna nadmetanja

Piše: Vedran Jelinović

Temeljem obrađenih podataka iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH na internetskim stranicama Uprave za sustav javne nabave objavljeno je Preliminarno statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine.

Prema raspoloživim podacima iz Izvješća (Izvor: www.javnanabava.hr) proizlazi da je u spomenutom razdoblju u Elektroničkom oglasniku RH objavljeno ukupno 9877 ugovora u ukupnoj vrijednosti od gotovo 11,5 mlrd kuna (Tablica 1.). Pritom ističemo da Izvješće ne obuhvaća bagatelnu nabavu, tj. nabavu do 70.000,00 kn na koju se odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju. Naime, ti podaci će biti iskazani tek u konačnom izvješću za 2013. kad obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi dostave i te podatke. Ako hipotetski uzmemo situaciju da će se u režimu javne nabave i u drugoj polovici 2013. sklopiti ugovori u jednakoj vrijednosti, dolazi se do ukupne brojke od 23 mlrd kuna u 2013. godini. Komparacije radi, prema Statističkom izvješću za 2012. ukupna vrijednost objavljenih ugovora, ali i okvirnih sporazuma u toj godini iznosila je preko 33 mlrd kn, s time da je udio okvirnih sporazuma iznosio najmanje 38%  odnosno preko 12 mlrd kuna.


Tablica 1. Prikaz objavljenih ugovora u prvoj polovici 2013.

Tablica 1 - Jelinović 10-13

Kad se govori o vrsti sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, u prvoj polovici 2013. ih je brojčano najviše sklopljeno radi nabave robe, čak 53,08 %. No iako brojčano najviše zastupljeni, po vrijednosnom kriteriju ugovori o nabavi robe tek zanemarivo prelaze vrijednost sklopljenih ugovora o nabavi radova i usluga (Tablica 2.).


Tablica 2. Prikaz objavljenih ugovora po predmetu nabave u prvoj polovici 2013.

Tablica 2 - Jelinović 10-13

Od ukupnog broja sklopljenih ugovora, preko 85% istih je sklopljeno u otvorenom postupku javne nabave, a na što između ostalog otpada i preko 87% ukupne vrijednosti sklopljenih ugovora (Tablica 3.). O osnovnim odrednicama otvorenog postupka javne nabave pisali smo u ranijim brojevima Poslovnog infa (brojevi 3 do 6).

Tablica 3. Prikaz prema vrsti postupka u prvoj polovici 2013.

Tablica 3 - Jelinović 10-13

U svakom slučaju, interesantni i nezanemarivi podaci za sve sudionike javne nabave, a pogotovo za one gospodarske subjekte koji se još nisu uključili u nadmetanja za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, a kojima mogu poslužiti kao pozivnica za uključivanje u javna nadmetanja, prvo u RH, a zašto ne zatim pokazati konkurentnost i na europskom tržištu. 

U svrhu lakšeg ostvarenja tog cilja, te rješavanja svih dvojbi i upita kojih u vezi s postupcima ima jako puno, TEB svojim pretplatnicima stoji na raspolaganju kroz pisane i usmene savjete, ali i kroz provedbu specijalističkih programa izobrazbe i programe usavršavanja. Također podsjećamo da se u svakom broju našeg časopisa Financije, pravo i porezi vodi redovna rubrika iz sustava javne nabave. 

Natrag