TEB-ov analitički kontni plan za trgovačka društva _ preuzimanje u PDF formatu

TEB-ov analitički kontni plan za trgovačka društva _ preuzimanje u Excel formatu

 

TEB-ov analitički kontni plan zasniva se na 70 godišnjem iskustvu TEB-a i najboljoj računovodstvenoj praksi. Usuglašen je sa zahtjevima Zakona o računovodstvu i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), te s poreznim i drugim propisima,

Pouzdan je, sveobuhvatan i pregledan, jednostavan za uporabu. Kontinuirano ga usuglašavamo sa promjenama propisa i standarda, a svaki računovođa može ga brzo i jednostavno posve prilagoditi svojim potrebama, navikama i željama.

Primjenjiv je kod svih poduzetnika i u svim trgovačkim društvima, uključujući i računovodstvene servise, bez obzira na pravni i organizacijski oblik, veličinu, ili djelatnost, te računovodstvene standade koji se primjenjuju.

Primjenom TEB-ovog analitičkog kontnog plana olakšati ćete svoj odgovoran posao, a kvalitetna razrada pomoći će kod ustroja i oblikovanja glavne knjige i pomoćnih evidencija, kod kontiranja i knjiženja, te kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja. Osim toga, posebnu pozornost posvetili smo evidentiranju poreznih stavaka, što će olakšati sastavljanje poreznih obračuna. Također, njegovom primjenom oblikovat će se kvalitetna informacijska podloga za potrebe izvještavanja menadžera.

Usvajanjem TEB-ovog analitičkog kontnog plana će pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“, korisnici priručnika „Računovodstvo i porezi za poduzetnike“ i drugih TEB-ovih publikacija, kao i polaznici TEB-ovih webinara, seminara i radionica, lakše pratiti primjere knjiženja.

Osim računovođama, ova je knjižica namijenjena i revizorima, poreznim stručnjacima, analitičarima, planerima, kontrolerima, menadžerima, studentima i svima drugima koje zanima računovodstvo.

Zahvaljujemo vam na primjedbama i prijedlozima za poboljšanje TEB-ovog analitičkog kontnog plana koje ste nam poslali, kao i na onima koje ćete nam tek poslati, kako bi naš i vaš  kontni  plan bio što bolji.

Želimo da vam TEB-ov analitički kontni plan bude korisna pomoć u vašem svakodnevnom radu.