Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika, čelnika proračuna JLP(R)S-a, čelnika trgovačkih društava u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a te čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a.

Novom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. Temeljem nove Uredbe po prvi puta će se davati Izjava za 2019. godinu.

U ovome priručniku dane su upute za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike za sastavljanje Izjave, popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, druge dokumentacije i ostalih obveza vezano za davanje Izjave.

 

Sadržaj Priručnika možete pogledati OVDJE.