Na 1063 stranica priručnik obuhvaća:

  • računovodstvo, knjigovodstvo i poreze

    - primjere knjiženja poslovnih događaja po razredima, skupinama konta i kontima kontnog plana s uputama za primjenu HSFI-a i MSFI-a

    - upute za primjenu poreznih propisa s primjerima poreznih obračuna i knjiženja poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i drugih davanja  

    - obračunska plaćanja, transakcije s povezanim osobama, troškove automobila i reprezentacije u 2017. i od 1.1.2018. i dr.
  • analitički kontni plan
  • pravni okvir


Sadržaj priručnika pogledajte ovdje.