Na 907 stranica priručnik obuhvaća:

  • sadržaj knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga te postupak likvidature knjigovodstvenih isprava,
  • primjere knjiženja poslovnih događaja po razredima, skupinama konta i analitičkim kontima s uputama za primjenu HSFI-a i MSFI-a,
  • upute za primjenu poreznih propisa s primjerima poreznih obračuna i knjiženja poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i drugih davanja, 
  • transakcije s povezanim osobama,
  • obračunska plaćanja s primjerima i dr.


Sadržaj priručnika pogledajte ovdje.