Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika

II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

 

Od prve naklade Priručnika „Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika“ proteklo je tri godine. U tom razdoblju dogodile su se značajne promjene u propisima, a to je osobito izraženo u poreznim pitanjima, promjenama u obračunavanju i izvješćivanju o plaćenim doprinosima i dr.

U tekstove Priručnika su unijete sve promjene i novosti te su obuhvaćeni svi relevantni zakonski propisi koji reguliraju poreznu materiju – Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o porezu na dobit, ali i svi drugi propisi koji na bilo koji način uređuju poslovanje samostalnih djelatnosti, tako da ovaj Priručnik u trenutku izlaženja predstavlja najaktualnije izdanje na području samostalnih djelatnosti u Hrvatskoj.

Obnovljeni i dopunjeni Priručnik „Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika“ nastao je kao rezultat teorijskih, stručnih i praktičnih znanja autora iz područja poslovanja obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika.

Sadržaj Priručnika, koji obrađuje poreznu i knjigovodstvenu problematiku poslovanja samostalne djelatnosti, prilagođen je potrebama svakodnevne prakse osoba koja vode poslovanje navedene djelatnosti. Stoga je napisan praktični priručnik, u više od 30 poglavlja, u kojemu ćete naći odgovore na pitanja u svezi: vođenja poslovnih knjiga, priznatih i nepriznatih poslovnih primitaka i izdataka, izdavanja računa, obračunavanja propisanih poreza, plaćanja propisanih obveza, leasinga, paušalnog oporezivanja, prijelaz s oporezivanja dohotka na dobit i obrnuto i niz drugih tema.

Posebnu vrijednost Priručniku daju praktični primjeri koji zorno, evidentiranjem u propisanim evidencijama, objašnjavaju odredbe zakonskih i podzakonskih propisa.

Možemo reći s punim pravom i odgovornošću da je ovaj Priručnik napisan jezikom praktičara, jer praktični primjeri evidentiranja u propisanim poslovnim knjigama i drugim evidencijama zasigurno predstavljaju veliku pomoć u radu svima kojima je to svakodnevni posao.

Također, posebno ističemo i obradu poslovanja samostalne djelatnosti po pojedinim vrstama djelatnosti u drugom dijelu Priručnika. Temeljna načela vezana uz evidentiranje poslovnih promjena, kao i plaćanje propisanih obveza, obrađena su u prvom dijelu Priručnika i primjenjiva su, naravno, na bilo koju od djelatnosti. Međutim, kod dosta djelatnosti potrebno je zadovoljiti i određene uvjete propisane posebnim zakonskim propisima što je i bio razlog obrade tema na takav način. Stoga su u drugom dijelu Priručnika obrađene specifičnosti za karakteristične djelatnosti – cvjećarstvo, trgovina na malo i veliko, pekarstvo, ugostiteljstvo i turizam, poljoprivredu i dr., što će sigurno dodatno olakšati i pomoći pri vođenju poslovnih knjiga i ostalih evidencija za te djelatnosti.

Kompletan sadržaj priručnika možete pregledati na slijedećoj poveznici: Sadržaj priručnika