Ovaj priručnik daje sveobuhvatan pregled primjene propisa kojima je uređeno pravno, računovodstveno i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija, uključujući pitanja oporezivanja dohotka, poreza na dodanu vrijednost i dobiti, kao i obveze fiskalizacije, u dijelu na koje se ovi porezi u praksi odnose i na neprofitne organizacije.

U posebnim poglavljima dana su tumačenja posebnih propisa za one neprofitne organizacije koje žele obavljati ili obavljaju trgovačku, proizvođačku, ugostiteljsku te turističku  djelatnost.

Priručnik sadrži poglavlja u kojima su praktični primjeri izrade dokumenata plana, uspostave sustava unutarnjih kontrola kod neprofitnih organizacija i obavljanja samoprocjene toga sustava, te sveobuhvatne upute za postupanja s knjigovodstvenim isprava, vođenje poslovnih knjiga (primjeri knjiženja, za dvojno i jednostavno knjigovodstvo), te financijsko izvještavanje tijekom i na kraju poslovne godine.

Priručnik na praktičan način pojašnjava i primjenu Zakona o udrugama (od osnivanja do likvidiranja).

Sva poglavlja u kojima su obrađena pitanja oporezivanja usklađena su sa zadnjim izmjenama poreznih propisa.


Sadržaj priručnika može se vidjeti ovdje.


Priručnik je namijenjen:

  • računovođama,
  • tajnicima udruga (i drugih neprofitnih organizacija),
  • predsjednicima udruga,
  • osobama koje obavljaju kontrolu i nadzor nad poslovanjem neprofitnih organizacija, osobama koje za neprofitne organizacije izrađuju opće i posebne akte, različite interne upute, prijedloge odluka, dokumente plana, izvještaje i dr.
  • financijskim stručnjacima i ostalim zainteresiranima za financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.