Porezni aspekti grupe društava

Analiza primjene Direktive majka - kćer, uz pregled sudske prakse Suda pravde EU

U ovom je priručniku analizirana Direktiva majka - kćer, dana su pojašnjena pojedinih odredbi Direktive i s njima povezana sudska praksa Suda pravde EU-a, te na kraju implementacija ove Direktive u hrvatski sustav oporezivanja dobiti.

Sadržaj priručnika pogledajte ovdje.