Priručnik je namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama.

Priručnik sadrži:

- Organizacija inventure - od plana do odluke o inventurnim razlikama

- Ogledni primjeri odluka, pravilnika, naputka za provedbu popisa, izvještaja i odluka o rezultatima popisa i dr. dokumenata

- Evidentiranje inventurnih razlika

- Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom, te drugi neoporezivi manjkovi

- Oporezivanje manjka PDV-om, porezom na dohodak i porezom na dobit


Sadržaj Priručnika možete pogledati OVDJE.