AKTUALNO I PRAKTIČNO


TEB-ov priručnik za interne revizore

 • organizacijski i metodološki aspekti

  -    obuhvaćene su nove Provedbene smjernice za internu reviziju na snazi od 1.1.2017.
  -    pristup i pravni okvir, te Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja
  -    organizacija interne revizije
  -    planiranje, kritičko ispitivanje i ocjena poslovanja
  -    revizijski testovi i dokumentacija
  -    izvješćivanje o rezultatima ispitivanja i praćenje poboljšanja


Sadržaj priručnika može se vidjeti ovdje.