U nastavku izdvajamo neke od tema koje na velikom broju praktičnih primjera obrađujemo u knjizi:

 • Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila s posebnim osvrtom na odbitak pretporeza
 • Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila
 • Evidentiranje prodaje osobnih automobila
 • Obračun poreza na dohodak za korištenje službenih osobnih vozila u privatne svrhe
 • Korištenje privatnih automobila u službene svrhe
 • Službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu
 • Službena putovanja državnih i javnih službenika i namještenika
 • Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
 • Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD i dr.

 

Sadržaj knjige možete pogledati ovdje.