Automobili i službena putovanja

IV. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

trgovačka društva - obrtnici - neprofitne organizacije - proračunski korisnici

 

Postupci evidentiranja nabave, korištenja i prodaje službenih osobnih automobila, kao i postupci evidentiranja i obračuna službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu jedna su od najčešćih pitanja koja se postavljaju putem TEB-ovog savjetničkog servisa, ali i na našim mnogobrojnim seminarima i praktikumima.

U ovom najnovijem IV. dopunjenom i izmijenjenom izdanju našeg priručnika „Automobili i službena putovanja“, uz više od 90 praktičnih primjera, pišemo o računovodstvenim i poreznim aspektima nabave, korištenja i prodaje službenih osobnih automobila, kao i o računovodstvenom i poreznom aspektu obračuna službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu kod trgovačkih društava, obrtnika, neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika.

U nastavku izdvajamo neke od tema koje na više od 90 praktičnih primjera obrađujemo u priručniku:

 • Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, obrtnika i neprofitnih organizacija
 • Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila
 • Evidentiranje prodaje osobnih automobila
 • Računovodstveno evidentiranje osobnih automobila u proračunskom računovodstvu
 • Obračun poreza na dohodak po osnovi korištenja službenog osobnog automobila u privatne svrhe
 • Korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
 • Službena putovanja državnih i javnih službenika i namještenika
 • Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
 • Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD

 

Kompletan sadržaj priručnika možete pregledati na slijedećoj poveznici: Sadržaj priručnika