Vrijeme održavanja: 30.11.2022. (srijeda)
Početak: u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: oko 180 minuta


Webinar je namijenjen svima koji su uključeni u godišnji popis imovine i obveza ili im je potrebno znanje o organizaciji provedbi i/ili kontroli godišnjeg popisa.

Na webinaru će se pojasniti tko su obveznici provedbe godišnjeg popisa u proračunskom sustavu, kako popis treba organizirati – pripremiti i provoditi, kako se postupa s popisnim razlikama i kako se razrješavaju, tko i na koji način način odlučuje o popisnim razlikama i kako se i kada one evidentiraju u poslovnim knjigama.

Nakon izlaganja TEB-ove savjetnice odgovorit će na sva pitanja polaznika, a u pisanim materijalima dat će se uz prezentacije i ogledni primjeri odluke o obavljanju godišnjeg popisa, naputka i plana popisa, izgleda popisnih lista, izvještaja o obavljenom popisu i odluke o rezultatima popisa.


Program webinara:

1. Što je popis i koja mu je svrha?
2. Koji propisi utvrđuju obvezu obavljanja godišnjeg popisa?

 • Obveznici popisa
 • Rokovi
 • Primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa

3. Godišnji popis i Izjava o fiskalnoj odgovornosti
4. Tko su sudionici godišnjeg popisa?

 • Izbor članova povjerenstva za popis

5. Organizacija popisa i rokovi

 • Pripreme za popis (plan popisa i dr.)

6. Datumi i rokovi godišnjeg popisa
7. Obavljanje popisa

 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine
 • Popis nematerijalne imovine
 • Popis kratkotrajne nefinancijske imovine
 • Popis financijske imovine i obveza
 • Popis stavaka iz izvanbilančne evidencije
 • Primjeri izgleda popisnih lista

8. Rashodovanje imovine i naknadni postupci s rashodovanom imovinom
9. Izvještaj o obavljenom popisu

 • Primjer izvještaja

10. Porezni tretman popisnih razlika

11. Odlučivanje o popisnim razlikama

 • Primjer odluke

12. Knjiženje rezultata popisa - primjeri
13. Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
14. Uvođenje eura i provedba godišnjeg popisa
15. Odgovori na pitanja polaznika webinara

PredavačiceTEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Pisani materijal:

 • prezentacije predavača dostavljene u PDF formatu,
 • ogledni primjeri odluka i izvještaja o obavljenom popisu bit će dostupni u word formatu.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi  590,00 kn (472,00 kn + 118,00 PDV-a) (78,31 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 350,00 kn (280,00 kn + 70,00 PDV-a) (46,45 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 690,00 kn (552,00 kn + 138,00 PDV-a) (91,58 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 620,00 kn (496,00 kn + 124,00 PDV-a) (82,29 EUR).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.