Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Završna knjiženja i utvrđivanje rezultata poslovanja - saldiranje prihoda i rashoda, odgođeni prihodi i unaprijed plaćeni troškovi, zadržavanje troškova u zalihama i dr.

 • klasifikacija i iskazivanje prihoda, troškova i rashoda u računu dobiti i gubitka
 • tečajne razlike
 • unaprijed plaćeni troškovi
 • prihodi budućeg razdoblja
 • specifičnosti obračuna u proizvodnim društvima - raspored troškova i izračun promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Knjiženje ostvarenog rezultata - dobiti ili gubitka i poreznih obveza

 • utvrđivanje dobiti/gubitka i utjecaj porezne obveze na dobit/gubitak
 • razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka
 • obveza priznavanja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze i utjecaj na rezultat poslovanja
 • primjeri knjiženja i iskazivanje na pozicijama Bilance, RDG-a i obrasca PD

3. Utvrđivanje i prijenos poreznog gubitka

4. Najčešća pitanja – pogreške kod popunjavanja referentne stranice i dodatnih podataka

 • vrsta poslovnog subjekta, vrsta izvještaja, svrha predaje, oznaka veličine
 • status autonomnosti, primjeri i povezanost s pozicijama bilance i RDG-a
 • poduzetnici koji nisu imali poslovnih događaja tijekom 2022.
 • broj zaposlenih – prosjek i prema satima rada
 • prihodi/troškovi s poduzetnicima unutar grupe
 • bruto investicije

5. Potpisivanje i predaja dokumentacije Fini i dr.

6. Prijenos početnih stanja u poslovne knjige za 2023. u eurima

 • preračunavanje i prijenos zaključnih stanja konta glavne knjige
 • preračunavanje i prijenos stanja kupaca i dobavljača, zaliha, dugotrajne imovine
 • evidentiranje razlika iz preračunavanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.