Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Sastavljanje PDV obrasca za posljednje razdoblja oporezivanja 2023.

 • Obvezna usklađenja PDV-a za 2023. godinu
 • Razlike, naknadni obračuni i ispravci za 2023. godinu
 • Utvrđivanje konačnog % (pro-rata) podjele pretporeza za 2023.
 • Ispravak pretporeza za dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu
 • Obračun PDV-a na manjkove i izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • Evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • Ispravci pogrešaka iz ranijih razdoblja
 • Iskazivanje podataka u PDV obrascu kod naplaćenih naknada
 • Što se iskazuje pod ostalim podacima (VI.) u PDV obrascu?
 • Zaključivanje PDV evidencija za 2023. godinu

2. Prva prijava PDV-a za 01/2024.

 • Sastavljanje PDV obrasca za 01/2024.
 • Izmjene Pravilnika o PDV-u
 • Nove odredbe o ispravku porezne obveze i pretporeza
 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a u slučaju opoziva ili popusta od 1.1.2024.
 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a zbog nemogućnosti naplate od 1.1.2024.
 • Ispravak pretporeza kod primatelja isporuke
 • Obavijest Poreznoj upravi o obavljenom ispravku – novi Obrazac
 • Nove obveze za pružatelje platnih usluga – izvješćivanje o prekograničnim plaćanjima
 • Novi PDV pragovi u eurima

3. Ostale aktualnosti kod PDV-a

 • Projekt Fiskalizacija 2.0

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr.sc. Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.