Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 • Obveza ispravka vrijednosti potraživanja za 2021. godinu – Što je ispravak vrijednosti potraživanja, zašto se obavlja i koji su kriteriji?
 • Podaci potrebni za obavljanje ispravka vrijednosti za 2021. godinu
 • Ogledni primjer starosne strukture potraživanja i postupanja s tim podacima, podaci o naplati ranije ispravljenih potraživanja
 • Utvrđivanje (izračun) iznosa za obavljanje ispravka vrijednosti za 2021. po propisanim kriterijima i knjiženje – uključuje primjere ispravka vrijednosti potraživanja za koja u ranijim godinama nije bio obavljen ispravak vrijednosti § za koja je u ranijim godinama već bio obavljen ispravak vrijednosti i koja su u međuvremenu djelomično naplaćena § slučaj kada su neki dužnici u stečajnom i likvidacijskom postupku (mogućnost za različita postupanja)
 • Evidentiranje naplate potraživanja za koja je u ranijem razdoblju obavljen ispravak vrijednosti
 • Ispravak vrijednosti danih zajmova
 • Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih
 • Evidentiranje otpisa potraživanja – uključuje i primjere otpisa potraživanja za koje je ranije obavljen ispravak vrijednosti ili samo djelomičan ispravak vrijednosti
 • Primjeri ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja uključuju i primjere kod obveznika PDV-a

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec.              

Materijal: Pisani materijal dostavlja se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara:

 1. Prezentacija u PDF-u
 2. Stručni članak: A. Zorić, Kako i kada država, općine, gradovi i županije te njihovi korisnici mogu otpisati javna i nejavna davanja, TEB-ov Sustav državne riznice… - SDR, 25. dopune, 12/2020, TEB Zagreb
 3. Stručni članak: N. Bičanić, Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja, FIP 1/2021, TEB Zagreb

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.