Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Što je plaća i čime se određuje?
 • Izvori prava
 • Čime se plaća određuje?
 • Što je primjerena plaća?
 • Pravo na povećanu plaću
 • Kada se isplaćuje naknada plaće?
 • Primjena povoljnijeg prava
 • Što čini mjesečnu plaću?
 • Sastavni dijelovi plaće
 • Rok za isplatu plaće i naknade plaće
 • Zakašnjenje poslodavca s isplatom plaće
 • Način isplate plaće i naknade plaće
 • Isprave o plaći i naknadi plaće
 1. Materijalna prava i druge isplate
 • Naknade troškova:
  • troškovi prijevoza na posao i s posla 
  • troškovi službenog puta i noćenja, dnevnice u zemlji i inozemstvu
  • korištenja privatnog automobila u službene svrhe
  • ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika
  • paušalne prehrane radnika
  • smještaja radnika
  • redovne skrbi djece radnika
  • terenski dodatak u zemlji i inozemstvu 
  • pomorski dodatak
  • naknade za odvojeni život 
  • otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza i za odlazak u mirovinu
 • Potpore:
  • za slučaj smrti radnika
  • za slučaj smrti člana uže obitelji radnika
  • za novorođeno dijete
  • zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana
  • zbog invalidnosti radnika
 • Nagrade:
  • prigodne (božićnica, uskrsnica i dr.) 
  • za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja
  • dar u naravi
  • dar djetetu do 15 godina starosti 
  • jubilarne nagrade i druge nagrade
 1. Druge isplate zaposlenicima
 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
 1. Primjeri evidentiranja:
 • plaće,
 • plaća kao kontinuiranih rashoda,
 • plaća po sudskim presudama,
 • naknade plaće za bolovanje i ozljedu na radu,
 • ostalih rashoda za zaposlene – nagrada (prigodnih, jubilarnih i dr.), darova, otpremnina, potpora i dr.,
 • troškova službenih putovanja,
 • naknada za “loko” vožnju,
 • stručnih usavršavanja, školovanja,
 • zdravstvenih pregleda zaposlenika,
 • ostalih isplata zaposlenima za učinjene troškove
 • i dr.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Ljubica Đukanović, mag. iur. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.