Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Računovodstveni postupci vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca

 • nastanak objektivnih okolnosti za umanjenje potraživanja
 • utvrđivanje iznosa koji se vrijednosno usklađuje ili otpisuje
 • računovodstveni postupci vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja kod mikro, malih i srednjih poduzetnika
 • računovodstveni utvrđivanja kreditnog gubitka za potraživanja od kupaca kod obveznika MSFI-a i dr.

2. Porezni tretman rashoda od vrijednosnog usklađenja ili otpisa potraživanja od kupaca

 • ispunjenje uvjeta za privremeno porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja
 • postupanje pažnjom dobrog gospodarstvenika prije nastupa zastare – uvjet za trajno porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
 • izuzeci od općih pravila poreznog priznavanja otpisa potraživanja od kupaca
 • otpisi potraživanja po osnovi zajmova između poduzetnika
 • mogućnost poreznog priznavanja otpisa potraživanja od kupaca za koja je nastupila zastara
 • naplata prethodno otpisanih potraživanja od kupaca i mogućnost umanjenja osnovice za oporezivanje porezom na dobit
 • mogućnost smanjenja osnovice za obračun PDV-a kod vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca i dr.

3. Poduzimanje radnji pažnjom dobrog gospodarstvenika

 • postupak naplate ili priznanje duga kao preduvjet prekida zastare
 • računanje roka zastare
 • pregled rokova zastare za pojedine tražbine
 • zastara nakon pokušaja neuspjele naplate
 • pokretanje ovršnog postupka
 • status tražbine nakon otvaranja stečaja tijekom trajanja ovršnog/parničnog postupka
 • utjecaj otvaranja stečajnog i skraćenog stečajnog postupka na prava vjerovnika
 • postupak prijave potraživanja u stečajnom postupku i skraćenom stečajnom postupku
 • otvaranje i zatvaranje stečajnog postupka zbog nedostatnosti sredstava
 • otvaranje i zatvaranje skraćenog stečajnog postupka i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.