Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Pravni okvir i obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja prema HSFI i NOVI rokovi
 • Propisi i Hrvatski računovodstveni standardi (HSFI)
 • Razvrstavanje poduzetnika na mikro, male i srednje
 • Obveznici sastavljanja GFI-a za statističke i druge potrebe, te GFI-a i godišnjih konsolidiranih FI za javnu objavu
 • Rokovi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (za GFI za 2020.)
  - Rokovi za GFI za statističke i druge potrebe
  - Rok za dostavu u Finu za javnu objavu
  - Rokovi u slučaju likvidacije, stečaja i statusnih promjena i dr.
 1. Vrste godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Financijski izvještaji za statističke i druge potrebe
 • GFI za javnu objavu mikro i malih poduzetnika
 • GFI za javnu objavu srednjih poduzetnika
 1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja mikro, malih i srednjih poduzetnika
 • Napomene uz sastavljanje pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o novčanom toku i izvještaja o promjenama kapitala
 • Izrada bilješki uz GFI
 • Obveznici revizije financijskih izvještaja i rokovi
 • Obvezna dokumentacija uz GFI za javnu objavu - vrste i sadržaj
 1. Utvrđivanje rezultata poslovanja i završna knjiženja
 • Utjecaj porezne obveze na dobit/gubitak
 • Razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka
 • Pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka
 1. Konačna prijava poreza na dobit za 2020. i predujmovi u 2021.
 • NOVI rok za izradu i dostavu prijava poreza na dobit za 2020.
 • Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 1.1.2020.
 • Novi obrasci prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-PO, PD-PT)
 • Iskazivanje prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima u poreznim prijavama
 • Uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode
 • Što smanjuje poreznu osnovicu za 2020.?
 • Porezne olakšice i oslobođenja kod dobitaša za 2020.
 • Utvrđivanje obveze poreza na dobit za 2020.
 • Predujmovi poreza na dobit za 2021.
 1. Doprinosi, članarine, rente i naknade za 2020. – obveznici, obračun i rokovi
 • Obračun članarina, renti i naknada za 2020. godinu
  - Članarina turističkoj zajednici (obveznici, osnovica i stope, nove stope za 2021.)
  - Spomenička renta za 2020. (obveznici, osnovica i stopa)
  - Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (obveznici, osnovica i stopa)
  - Članarina HGK za 2020.
 1. Ostale porezne i druge aktualnosti
 • novi blagajnički maksimum od 1.1.2021.
 • primjena šifri osobnih primanja od 1.3.2021.

Predavači: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac, dipl. oec. i mr.sc. Ida Dojčić, dipl.oec., ovlaštena porezna savjetnica i TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.