Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Utvrđivanje rezultata poslovanja i završna knjiženja
 • klasifikacija i iskazivanje prihoda, troškova i rashoda u računu dobiti i gubitka
 • specifičnosti obračuna u proizvodnim društvima - raspored troškova i izračun promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 • utvrđivanje dobiti/gubitka i utjecaj porezne obveze na dobit/gubitak
 • razlike između računovodstvene dobiti/gubitka i porezne osnovice/poreznog gubitka
 • obveza priznavanja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze
 • utjecaj odgođene porezne imovine i odgođenih poreza na rezultat poslovanja
 • primjeri knjiženja i iskazivanje na pozicijama Bilance, RDG-a i obrasca PD
 1. Podjela dobiti i pokriće gubitka, prijenos poreznog gubitka
 • obvezna podjela dobiti u j.d.o.o.-u, d.d.-u i d.o.o.-u
 • sastavljanje odluke o podjeli dobiti/pokriću gubitka
 • primjeri knjiženja
 • pokriće računovodstvenog gubitka i prijenos poreznog gubitka
 1. Najčešća pitanja – pogreške kod popunjavanja referentne stranice i dodatnih podataka
 • vrsta poslovnog subjekta, vrsta izvještaja, svrha predaje, oznaka veličine
 • status autonomnosti, primjeri i povezanost s pozicijama bilance i RDG-a
 • poduzetnici koji nisu imali poslovnih događaja tijekom 2020.
 • broj zaposlenih – prosjek i prema satima rada
 • prihodi/troškovi s poduzetnicima unutar grupe
 • bruto investicije
 1. Potpisivanje i predaja dokumentacije Fini

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.