Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

1. Zdravstvena zaštita na radu za vrijeme posebnih okolnosti

 • Što je zaštita na radu, a što zdravstvena zaštita na radu?
 • Kako organizirati i provoditi zaštitu na radu za vrijeme COVID - 19?
 • Zdravstvena zaštita na radu i obveze poslodavaca
 • Provođenje zdravstvene zaštite na radu
 • Subjekti pri ostvarivanju zdravstvene zaštite
 • Obveze prema specijalistu medicine rada
 • Obveze specijaliste medicine rada
 • Ocjena radne sposobnosti
 • Epidemiološke mjere vezane uz COVID - 19
 • Stres na radu i u svezi sa radom
 • Obveze i prava radnika i suradnika
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Korisnici i prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem
 • Mjere koje mora provoditi poslodavac i obveze radnika
 • Postupak utvrđivanja i priznavanja prava ozljede na radu
 • Postupak priznavanja profesionalne bolesti zbog COVIDA – 19
 • Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog COVID - 19
 • Primjeri izračuna naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti i oboljenja od COVID - 19

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.