Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

  • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
  • Obveza usklađivanja potraživanja i obveza - s 31. listopada ili 31. prosincem (ili na oba datuma)?
  • Godišnji popis imovine i obveza za 2021.
  • Upute za organizaciju i provedbu godišnjeg popisa
  • Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom
  • Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja
  • Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
  • Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u 2021. godini
  • Ostale pripreme na kraju godine za porez na dohodak
  • Podsjetnik na obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja

Predavači: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. (TEB-ovi viši savjetnici)

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. pisane materijale u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.