Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Uvjeti za ostvarivanje mirovine u 2021.

 • uvjeti za starosnu mirovinu
 • uvjeti za dugogodišnje osiguranike
 • kada u prijevremenu starosnu mirovinu?
 • umanjenja za raniji odlazak u mirovinu/povećanja za kasniji odlazak
 • žene: povoljnija prijelazna razdoblja
 • kada se izjednačavaju uvjeti za žene i muškarce vezano uz ostvarivanje prava na prijevremenu/starosnu mirovinu
 • poticanje dužeg rada i nakon ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu
 • uvjeti za invalidsku mirovinu
 • uvjeti za obiteljsku mirovinu

2. Mirovine iz II. stupa mirovinskog osiguranja

 • utvrđivanje mirovine iz I. i II. stupa
 • mogućnost izbora mirovine samo iz I. stupa ili iz oba stupa
 • dodatak na osnovnu mirovinu za određeno razdoblje
 • oblici mirovina iz II. stupa
 • mogućnost isplate dijela sredstava iz II. stupa u gotovini
 • mogućnosti nasljeđivanja sredstava

3. Za koga je povoljniji odlazak u mirovinu u 2021. godini?

 • osiguranici s niskim/visokim plaćama
 • imate uvjete za starosnu mirovinu u 2021.: treba li ostati u sustavu u sustavu rada i 2022.?

4. Ponovno određivanje mirovine

 • koji uvjeti moraju biti zadovoljeni za ponovno određivanje mirovine?

5. Novine u mirovinskom osiguranju od 1.8.2021.

Predavačica: Ljiljana Marušić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.