Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 • koje se sve isplate smatraju drugim dohotkom?
 • koji primici se mogu radnicima isplatiti kao drugi dohodak?
 • obračun poreza i doprinosa na drugi dohodak
 • izvješćivanje na JOPPD obrascu
 • isplate po ugovorima o djelu
 • ugovor o djelu umirovljenika
 • isplate autorskih naknada
 • naknade za umjetnička djela
 • naknade članovima uprave, prokuristima i sl. kao drugi dohodak
 • drugi dohodak i obveznici PDV-a
 • primici u naravi kao drugi dohodak
 • putni troškovi nezaposlenih članova uprave i vanjskih suradnika
 • koji drugi dohodak ne podliježe obvezi doprinosa?
 • naknade za praksu studenata
 • najavljene izmjene u oporezivanju od 1.1.2021.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.