Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Novosti u sustavu fiskalizacije od 1.1.2020.

 • fiskalizacija pratećih dokumenata
 • novi podatak o poslovnom prostoru - što treba dostaviti u Poreznu upravu?
 • uvođenje QR kod-a na računu
 • izmjene Pravilnika o fiskalizaciji

2. PDV i fiskalizacija u turizmu i ugostiteljstvu

 • smanjenje stope PDV-a za usluge pripreme i usluživanja hrane u ugostiteljstvu
 • oporezivanje usluga smještaja u hotelima, apartmanima i kampovima
 • iznajmljivači rezidenti i nerezidenti – tko mora izdati fiskalizirani račun?
 • iznajmljivanje prijevoznih sredstava i plovila (charter)
 • obveza plaćanja PDV-a za iznajmljivače (Booking com i sl.)

3. Oporezivanje usluga putničkih agencija

 • kada se primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija?
 • primjer obračuna PDV-a kod posebnog postupka oporezivanja PA
 • vođenje Evidencije za posebni postupak oporezivanja PA i iskazivanje podataka u obrascu I-RA i obrascu PDV
 • na koje usluge putničkih agencija se primjenjuje redovni postupak oporezivanja?
 • usluge posredovanja i oporezivanje agencijske provizije
 • obračun PDV-a kod primljenog predujma
 • izdavanje računa u ime i za račun pružatelja usluge
 • poslovanje putničkih agencija s nerezidentima

4. Plaćanje i naplata ugostiteljskih i turističkih usluga

 • mogućnosti, ograničenja i zabrana plaćanja gotovim novcem
 • mogućnost naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja
 • naplata i plaćanje usluga pruženih u tuđe ime

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.