Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Odredbe o knjiženjima na računima skupine 92 Rezultat poslovanja
 2. Ispravno utvrđivanje rezultata za proračunsku godinu (na dan 31. prosinca)
 3. Što čine iznosi početnih stanja 1.1.2021. na računima rezultata – radi li se o viškovima s kojima se može raspolagati/manjkovima koje treba pokrivati?
 4. Preknjiženje „viškova” prihoda i primitaka iz početnih stanja koji su već utrošeni u prošlom razdoblju i nisu raspoloživi za korištenje u 2021.
 5. Pokriće „manjkova” prihoda i primitaka iz početnih stanja koji su već pokriveni u prošlom razdoblju
 6. Utvrđivanje „stvarnih” iznosa prenesenih viškova - s kojima se može raspolagati u 2021. i manjkova koje treba pokriti u 2021.
 7. Sastavljanje odluke o (preraspodjeli i) raspodjeli rezultata iz 2020. godine
 8. Kada se na temelju odluka o raspodjeli obavljaju knjiženja, a kada ne
 9. Napomene o uključivanju prenesenih viškova i manjkova u planske akte za 2021.
 10. Povrati sredstava iz prethodnih godina i naknadni ispravci na računima skupine 92
 11. Naknadne promjene odluka o rasporedu rezultata
 12. Novo: otpis obveza – na skupini računa 92 (preko 915)

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.