Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Ispravak i dopuna JOPPD obrasca

  • kada se radi ispravak, a kada se mora raditi dopuna JOPPD obrasca
  • priznata ozljeda na radu nakon isplate bolovanja na teret poslodavca: primjer izvornog obrasca, ispravka i dopune JOPPD obrasca
  • ostali primjeri ispravaka (ispravak dana podnošenja JOPPD-a, promjena oznaka iskazanih pod 6.1./6.2., pogrešan OIB i dr.)

2. Isplate bivšim radnicima i nasljednicima

  • isplata plaće i ostalih primitaka bivšeg radnika nasljednicima i iskazivanje u JOPPD
  • isplata oporezivog primitka bivšem radniku
  • kada se mogu bivšem radniku isplatiti neoporezivi primici?

3. Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice

  • koji se doprinosi ne obračunavaju pri isplati plaće u novcu i naravi veće od najviše mjesečne osnovice i iskazivanje u JOPPD
  • primjena najviše godišnje osnovice kod isplate bonusa za prethodnu godinu, otpremnine iznad neoporezivog iznosa

Predavačica: TEB-ova glavna urednica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.