Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Službeno putovanje
  • službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
  • nadoknada troškova nastalih na službenom putovanju
  • obračun naloga za službeno putovanje
  • o pravilima za obračun dnevnica na primjerima
  • isplata pune i umanjene dnevnice i iskazivanje u obrascu JOPPD
  • obračun ostalih troškova nastalih na službenom putovanju
  • doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu i iskazivanje u obrascu JOPPD
  • izuzeće od ovrhe za troškove službenog putovanja
 1. Terenski rad
  • rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu
  • isplata dnevnice za rad na terenu i iskazivanje u obrascu JOPPD na primjerima
 1. Naknada za odvojeni život
  • kada se isplaćuje naknada za odvojeni život?
  • utvrđivanje naknade za odvojeni život
  • primjeri isplata naknade za odvojeni život i izvješćivanje na obrascu JOPPD

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.