Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:  

1. Pravni okvir i obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja prema HSFI i rokovi

 • Propisi i Hrvatski računovodstveni standardi (HSFI)
 • Razvrstavanje poduzetnika na mikro, male i srednje
 • Obveznici sastavljanja GFI-a za statističke i druge potrebe, te GFI-a i godišnjih konsolidiranih FI za javnu objavu
 • Redovni rokovi i rokovi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
  - Rokovi za GFI za statističke i druge potrebe
  - Rok za dostavu u Finu za javnu objavu
  - Rokovi u slučaju likvidacije, stečaja i statusnih promjena

2. Vrste godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

 • Financijski izvještaji za statističke i druge potrebe
 • GFI za javnu objavu mikro i malih poduzetnika
 • GFI za javnu objavu srednjih poduzetnika

3. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja mikro, malih i srednjih poduzetnika

 • Napomene uz sastavljanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
 • Iskazivanje transakcija s poduzetnicima unutar grupe, društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o novčanom toku i izvještaja o promjenama kapitala
 • Obvezne informacije u bilješkama
 • Obveznici revizije financijskih izvještaja i rokovi
 • Obvezna dokumentacija uz GFI za javnu objavu - vrste i sadržaj

4. Konačni obračuni poreza na dobit, PDV-a i poreza na dohodak radi izrade godišnjih financijskih izvještaja i ostale porezne aktualnosti

4.1. Prijava poreza na dobit za 2020. i novosti u 2021.

• Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 1.1.2020.
• Novi obrasci prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-PO, PD-PT)
• Iskazivanje prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima u poreznim prijavama
• Uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode
• Što smanjuje poreznu osnovicu za 2020.?
• Porezne olakšice i oslobođenja kod dobitaša za 2020.
• Utvrđivanje obveze poreza na dobit za 2020.
• Predujmovi poreza na dobit za 2021.

4.2. Porez na dodanu vrijednost

• Uključivanje razlika koje se odnose na 2020. u PDV prijave u 2021.
• Novosti kod oporezivanja PDV-om od 1.1.2021. prema izmjenama Pravilnika, novi PDV obrasci u 2021. i dr.

            4.3. Porez na dohodak, doprinosi, članarine, rente i naknade za 2020.

• Obračun članarina, renti i naknada za 2020. godinu
   - Članarina turističkoj zajednici (obveznici, osnovica i stope, nove stope za 2021.)
   - Spomenička rent za 2020. (obveznici, osnovica i stopa)
   - Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (obveznici, osnovica i stopa)
   - Članarina HGK za 2020.
• Ostale aktualnosti
   - Isplata neoporezivih primitaka u 2020./2021. (kako postupiti kad je isplaćeno manje, ili ako je isplaćeno više od propisanih iznosa) 
   - Rekapitulacija novosti kod poreza na dohodak od 1.1.2021.

5. Ostale aktualnosti

 • Izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI-a od 1.1.2021.
 • Izmjene HSFI-a od 1.1.2021.

Predavači: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac, dipl. oec. i mr.sc. Ida Dojčić, dipl.oec., ovlaštena porezna savjetnica i TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.