Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

  1. Samostalna djelatnost – utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2020.

- utvrđivanje godišnjeg dohotka za samostalnu djelatnost
- priznavanje izdataka za 2020.
- porezni tretman potpora za očuvanje radnih mjesta
- porezni tretman otpisanih doprinosa za plaće radnika
- podnošenje porezne prijave za 2020.
- dodatna umanjenja dohotka u poreznoj prijavi za 2020.
- uvećanje osobnog odbitka za djecu, uzdržavane članove
- uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja
- utvrđivanje predujma za 2021. po nižim poreznim stopama
- prijenos gubitka
- druga djelatnost i obračun doprinosa
- oporezivanje dohotka na primjerima

  1. Obračun članarina, renti, naknada i doprinosa za 2020.

- obračun članarine turističkoj zajednici za 2020.
- obračun spomeničke rente za 2020.
- obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) za 2020.
- obračun doprinosa za HOK
- novosti u obračunu članarina, renti, naknada i doprinosa za 2021.

  1. Novosti u oporezivanju dohotka od 1.1.2021.

- niže stope poreza na dohodak za plaće
- niže stope poreza na dohodak za samostalnu djelatnost
- novi iznos minimalne plaće za 2021.
- nova osnovica za obračun doprinosa za 2021.
- novi neoporezivi primici
- novi način utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021.

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.