Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

 1. Reprezentacija kao poslovni izdatak
  • Troškovi reprezentacije prema propisima o porezu na dobit
  • Ugošćenja, troškovi odmora, sporta, rekreacije, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor
  • Darivanja poslovnih partnera – kada je reprezentacija a kada promidžba?
  • Knjigovodstveno evidentiranje troškova reprezentacije kod obveznika poreza na dobit
  • Evidentiranje troškova reprezentacije kod „dobitaša“ prema novčanom načelu
 2. Reprezentacija i PDV
  • Što se u smislu PDV-a smatra reprezentacijom?
  • Ograničenje odbitka pretporeza za reprezentaciju
  • Evidentiranje ulaznih računa za reprezentaciju u PDV evidencijama
  • Što sa PDV-om po ulaznim računima iz inozemstva za reprezentaciju?
 3. Reprezentacija i porez na dohodak
  • Primici koje poslodavac omogućuje radniku u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i sl.
  • Ugošćenje poslovnih partnera na službenom putu
  • Priznavanje troškova reprezentacije kod samostalnih djelatnosti „dohodaša“
  • Porezni tretman privatnih troškova direktora, vlasnika i dr. zaposenih na teret poduzeća (kreditne kartice, gotovina i dr.)

Predavačica: TEB-ova savjetnica: Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.