Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

 • Uništenje i otpis robe i drugih zaliha
  • postupanje s oštećenim i neupotrebljivim zalihama
  • potrebna dokumentacija i isknjiženje uništenih zaliha
  • obveza plaćanja PDV-a pri uništenju
  • kada i pod kojim uvjetima otpis zaliha može biti porezno priznat
  • prodaja zaliha kao otpad
 • Rashodovanje i uništenje dugotrajne materijalne imovine
  • postupanje s oštećenom i neupotrebljivom imovinom
  • rashodovanje imovine
  • uništenje rashodovane imovine, potrebna dokumentacija i isknjiženje
  • prodaja i darovanje rashodovane dugotrajne imovine
  • porezni tretman prilikom rashodovanja i uništenja imovine
 • Rashodovanje i uništenje sitnog inventara
 • Primjeri prijedloga o postupanju s neupotrebljivom imovinom, odluka o rashodovanju i otpisu, zahtjeva za uviđaj Poreznoj upravi

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.