Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Rad studenata/učenika putem posrednika

- O zapošljavanju i obavljanju studentskog/učeničkog posla
- Poslovi koje mogu obavljati studenti/učenici
- Za koje poslove se ne smije sklopiti ugovor o obavljanju studentskog posla?
- Može li student biti operator na naplatnom uređaju?
- Koji je minimalni iznos naknade za rad studenta?
- Rok za isplatu naknade studentu
- U kojim situacijama se naknada za rad može uvećati i u kojem iznosu?
- Isplata putnih troškova, naknade za topli obrok i drugih naknada studentu
- Vođenje evidencije o studentima/učenicima
- Zaštita na radu studenata/učenika

2. Isplata naknade za rad studenta/učenika i oporezivanje

- Isplata naknade po ugovoru o obavljanju studentskog posla na primjerima
- Izvješćivanje na Obrascu JOPPD
- Obračun doprinosa po posebnim propisima
- Na koji iznos naknade se utvrđuje drugi dohodak?
- Kada student/učenik prestaje biti uzdržavani član?

Predavač: TEB-ov savjetnik: Dinko Lukač

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.