Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Priznavanje prihoda i rashoda od prodaje proizvoda, robe i usluga

 • priznavanje i mjerenje prihoda prema računovodstvenim standardima
 • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i robe
 • prihodi i rashodi od pružanja usluga - metoda stupnja dovršenosti
 • odgođeno priznavanje prihoda naknadni rabati, popusti, casasconto i sl.

2. Ostali poslovni prihodi

 • naplata otpisanih (ispravljenih) potraživanja
 • državne potpore
 • ukidanje dugoročnih rezervacija
 • prestanak obveza
 • ostali poslovni prihodi

3. Ostali poslovni rashodi

 • troškovi amortizacije
 • vrijednosna usklađenja (DMI, zalihe, potraživanja)
 • troškovi rezerviranja
 • odgođeno priznavanje troškova

4. Kapitalizacija troškova na dugotrajnoj imovini

 • klasifikacija naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini - kapitalizacija ili rashod?
 • zamjene značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • otpisivanja zamijenjenih značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • kapitalizacija troškova posudbe pri nabavi dugotrajne imovine i dr.

5. Financijski prihodi i rashodi

 • prihodi od ulaganja u udjele  i dionice
 • prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.
 • rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
 • nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine
 • nerealizirani rashodi (gubici)

6. Klasifikacija i iskazivanje prihoda, troškova i rashoda u RDG-u

 • struktura prihoda i rashoda u RDG
 • prihodi s poduzetnicima unutar grupe
 • prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • priznavanje prihoda od uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga
 • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda
 • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

7. Porezni tretman prihoda i rashoda

 • temeljna načela utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit (razlika prihoda i rashoda prema računovodstvenim propisima)
 • umanjenje porezne osnovice za neoporezive prihode
 • uvećanje porezne osnovice za trajno porezno nepriznate rashode
 • utjecaj privremenih razlika na poreznu osnovicu

Predavači:  TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.