Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

 

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

 1. Obračun i evidentiranje plaća i potpora za očuvanje radnih mjesta
  • trošak plaća kada je plaća jednaka/veća/manja od iznosa sufinancirane plaće
  • obveze koje podmiruje poslodavac
  • knjiženje potpore te doprinosa za sufinancirane neto plaće koje podmiruje HZZ/otpisuje PU
  • porezi i doprinosi za koje je odobrena odgoda
  • otpis poreza i doprinosa za koje je ostvareno oslobođenje od plaćanja
 2. Evidentiranje PDV-a u slučaju korištenja mjera za plaćanje poreza
  • osiguranje podataka o obračunu i plaćanju PDV-a u slučaju mjere odgode plaćanja PDV-a
  • evidentiranje razlike PDV-a obračunanog prema obavljenim isporukama i PDV-a obračunanog primjenom postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama kada je:
   • obveza PDV-a po obavljenim isporukama veća/manja od obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama
   • primjenom postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama utvrđena preplata PDV-a
   • obračunom PDV-a po obavljenim isporukama utvrđena preplata, a oporezivanjem prema naplaćenim naknadama obveza PDV-a
  • evidentiranje PDV-a pri uvozu kod obračunskog plaćanja
 3. Evidentiranje poreza na dobit u slučaju odgode

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.