Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Oporezivanje usluga putničkih agencija
 • Mora li agencija i kada primjenjivati posebni postupak oporezivanja putničkih agencija?
 • Obračun PDV-a kod posebnog postupka oporezivanja PA na praktičnim primjerima
 • Vođenje Evidencije za posebni postupak oporezivanja PA i iskazivanje podataka u obrascu I-RA i obrascu PDV – primjeri
 • Na koje usluge se primjenjuje redovni postupak oporezivanja?
 • Primjeri usluga oporezivih po redovnom postupku
 • Primjena stopa PDV-a 13% i 25%
 • Usluge posredovanja i oporezivanje agencijske provizije
 • Izdavanje računa u ime i za račun iznajmljivača i drugih pružatelja usluga
 • Poslovanje putničkih agencija s nerezidentimaObvezni sadržaj računa i mogućnost odbitka pretporeza
 • Obračun PDV-a kod primljenog predujma
 1. Fiskalizacija u turizmu
 • Obveze agencije prema Zakonu o fiskalizaciji – interni akt, sadržaj i fiskalizacija računa, blagajnički maksimum i dr.
 • Izdavanje računa u ime pružatelja usluga obveznika fiskalizacije
 • Iznajmljivači rezidenti i nerezidenti – tko mora izdati fiskalizirani račun?
 1. Plaćanje i naplata pruženih usluga
 • Može li se i do kojeg iznosa primiti naplata u gotovom novcu i karticama?
 • Mogu li agencije primati naplatu u stranim sredstvima plaćanja
 • Naplata i plaćanje usluga pruženih u ime iznajmljivača i drugih osoba

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.