Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Pregled novina iz izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 1. siječnja 2021.

 • Obvezne pomoćne knjige – izuzetak analitika zaliha
 • Knjigovodstvene isprave - potpis odgovorne osobe na računu; izjava o prijeboju
 • Ulaganja i prodaja dionica i udjela u glavnici te vrijednosnih papira
 • Evidentiranje zaduživanja putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa
 • Iskazivanje tečajnih razlika i razlika valutne klauzule
 • Dopuna odredbi o evidentiranju promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Prijenosi temeljem EU sredstava – priznavanje prihoda u trenutku primitka sredstava
 • Protestirana jamstva - od 1.1.2021. u okviru razreda 3 Rashodi poslovanja
 • Ostale izmjene (Godišnji popis - i izvanbilančnih zapisa; postupanja s autogumama i drugo)

2. Tromjesečno financijsko izvještavanje

 • Rokovi i obveznici
 • Novi obrasci – napomene o ispravnom unosu nekih podataka u obrazac: PR-RAS

3. Viškovi i manjkovi prihoda iz 2020.godine

 • Što treba biti navedeno u odluci o rasporedu rezultata (kod korisnika, a što kod JLP(R)S-a) - Primjeri odluka
 • Knjiženje odluka o rasporedu rezultata – što se knjiži, a što ne?

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.