Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

1. Novosti u računovodstvu i kod izvještavanja za 2021.

 • Primjena izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI za 2021.
 • Primjena izmijenjenih i dopunjenih HSFI-a od 1.1.2021.

2. Pripreme za zakonitu izradu GFI, konsolidiranih GFI i dr. financijskih izvještaja za 2021.

 • pripreme kod dugotrajne imovine: obračun amortizacije, mjerenje i priznavanje
 • pripreme kratkotrajne imovine: potraživanja i zalihe
 • pregled i pripreme obveza, prihoda i rashoda za GFI
 • pripreme za godišnji popis i dr.

3. Primjena propisa o porezu na dohodak

 • Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u 2021. godini
 • Minimalna plaća – novosti od 1.11.2021.
 • Plaća u naravi radnika mlade osobe, primjena osnovica i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati dnevnica i evidencijama za rad na terenu i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati naknade za odvojeni život i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Ugovor o djelu između dvije fizičke osobe i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Isplata oporezive stipendije i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Davanja u naravi osobi koja nije radnik poslodavca i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Neoporezivi primitci koji se mogu isplatiti za 2021.

4. Pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja

 • nove odredbe u oporezivanju PDV-om u 2021.
 • podnošenje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021. i obvezna usklađenja
 • ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
 • utvrđivanje konačnog postotka (pro-rata) podjele pretporeza za 2021.
 • manjkovi i izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • davanje poklona i rashodi reprezentacije
 • evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila
 • ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a

5. Pripreme za godišnji obračun poreza na dobit za 2021.

 • pregled stavaka koje utječu na povećanje/smanjenje porezne osnovice
  • novosti u oporezivanju dobiti od 1.1.2021.
  • nova porezna stopa od 10%
  • nove odredbe kod otpisa potraživanja po kreditima
  • povezane osobe i obvezna usklađenja za 2021.
  • porezno nepriznati rashodi u PD i PD-NN obrascu
  • porezne olakšice kod dobitaša
 • potpore u uvjetima posebnih okolnosti

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Domagoj Zaloker, Dinko Lukač i mr.sc. Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.