Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Predavači: Ante Biluš, dipl. iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca i Ivica Maros, dipl.iur.

Program:

  1. Uloga i zadaće Ureda za sprječavanje pranja novca
  2. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za revizorska društva i nadzor
  3. Novi standardi na području SPNFT
  4. Aktualna pitanja o Registru stvarnih vlasnika
  5. Politički izložene osobe
  6. Tipologije i rizici od pranja novca i financiranja terorizma
  7. Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i  pristupa temeljen na rizicima (RBA)
  8. Mjere dubinske analize i razina PN/FT rizika
  9. Obveza i program stručnog osposobljavanja i izobrazbe
  10. Vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.