Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

 1. Zakonodavni okvir - Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 2. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 3. Položaj, temeljne zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranje novca kao financijsko obavještajne jedinice RH
 4. Ključni pokazatelji o radu Ureda 
 5. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za reviorska društva i nadzor
 6. MONEYVAL - evaluacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 7. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 8. Primjena Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
 9. Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i pristupa temeljen na rizicima (RBA)
 10. Mjere dubinske analize & razina PN/FT rizika
 11. Politički izložene osobe
 12. Vođenje evidencija, čuvanje dokumentacije i dr.

Predavači:

Ivica Maros, dipl.iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
Ante Biluš, dipl. iur., pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.