Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 2. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH
 3. Uloga i zadaće Ureda za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajne jedinice RH 
 4. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za revizorska društva i nadzor
 5. Registar stvarnih vlasnika - upis i korištenje podataka 
 6. Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i  pristupa temeljen na rizicima (RBA)
 7. Mjere dubinske analize i razina PN/FT rizika
 8. Politički izložene osobe
 9. Obveza i program stručnog osposobljavanja i izobrazbe
 10. Vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije
 11. Međunarodne mjere ograničavanja i spječavanje financiranja proliferacije
 12. Evaluacija sustava SPN/FT u RH od strane MONEYVAL-a
 13. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavači:

Ivica Maros, dipl.iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
Ante Biluš, dipl. iur., pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.