Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Novosti koje propisuje nova Uredba o uredskom poslovanju

 • Obveznici primjene nove Uredbe
 • Propisani rokovi
 • Najvažnije novosti prema novoj Uredbi:

- elektronička komunikacija
- obveza povezivanja informacijskih sustavauredskog poslovanja i službene evidencije
- obveza evidentiranja pismena u informacijskom sustavu uredskog poslovanja
- elektronički oblik informacijskog sustava uredskog poslovanja

2. Pojmovi, pravila i mjere uredskog poslovanja

 • Što su klasificirani a što neklasificirani podaci
 • Pojmovi koji se u Uredbi koriste
 • Kako se obavlja službeno dopisivanje
 • Informacijski sustav uredskog poslovanja
 • Obavijest o radnom vremenu

3. Primitak, otvaranje i pregled pismena i pošiljki

 • Postupanje s pismenima primljenim elektroničkim putem
 • Kako se postupa s nečitko zaprimljenim pismenima
 • Kako se primaju pošiljke dostavljene putem davatelja poštanskih usluga?
 • Osobna dostava i postupanje s istom
 • Dvosmjerna komunikacija prema Uredbi
 • Postupanje sa zaprimljenim pošiljkama
 • Oštećene pošiljke i štetne po zdravlje

4. Obrada, razvrstavanje i dostava predmeta

 • Obrada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja
 • Dostavnice i povratnice
 • Način razvrstavanja predmeta
 • Grupe brojčanih oznaka
 • Klasifikacija prema upravnom području ili djelatnosti i vremenu
 • Klasa i ur. broj

5. Dostava pismena u rad i administrativno tehnička obrada

 • Dostava i raspoređivanje
 • Postupanje službene osobe javnopravnog tijela
 • Službeno dopisivanje
 • Ovjera sadržaja i oznaka akta
 • Tekst i potpis akta
 • Oznaka stupnja tajnosti

6. Otprema i priprema za pismohranu

 • Način i oblik otprema
 • Otprema akta u fizičkom obliku
 • Podaci o otpremljenim aktima
 • Postupanje sa završenim predmetima
 • Izlučivanje i predaja nadležnoj arhivi
 • Uvođenja novih tehničkih i tehnoloških rješenja

7. Informacijski sustavi brojčane oznake

 • Što mora omogućavati informacijski sustav
 • Sigurnosni zahtjevi
 • Popis brojčanih oznaka
 • Novoustrojena tijela i rok za uspostavu sustava

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.