Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Obvezne pomoćne knjige – izuzetak analitika zaliha
2. Knjigovodstvene isprave -
potpis odgovorne osobe na računu izjava o prijeboju
3. Popis imovine i obveza – i
izvanbilančnih zapisa
4. Autogume i sitni inventar
    - Ulaganja i prodaja dionica i udjela u glavnici te vrijednosnih papira -
primjeri knjiženja
    - Evidentiranje zaduživanja putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa - primjeri knjiženja
5. Tečajne razlike i valutna klauzula
    - Definicija realiziranih i nerealiziranih
    - Obveza obračuna i iskazivanja kod plaćanja i naplate, na dan bilanciranja
    - Način iskazivanja – primjeri knjiženja
6. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
    - Dopuna odredbi o evidentiranju – nova pojašnjenja i primjeri
    - Propisivanje načina evidentiranja otpisa potraživanja i obveza
7. Prijenosi temeljem EU sredstava – priznavanje prihoda u trenutku primitka sredstava
    - Dosadašnja i nova postupanja na primjerima
    - Što s prijenosom neutrošenih EU sredstava u 2021. (obvezama i potraživanjima iz salda 1.1.2021.)?
8. Protestirana jamstva - od 1.1.2021. u okviru razreda 3 Rashodi poslovanja
    - Izmjene u Računskom planu: brisani dosadašnji računi, propisani nove podskupine, odjeljci i osnovni računi za iskazivanje potraživanja, obveza, rashoda i prihoda vezanih za protestirana jamstva
    - Nova postupanja na primjerima
9. Izvanredni rashodi – podskupina računa 385
10. Ostale izmjene

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec.            

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. pisane materijale u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.