Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Predavačica: NEVENKA MARKOVIĆ, dipl. iur. - sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Program:

1. Razlozi za prestanak trgovačkih društava

- Kako može prestati društvo osoba?
- Koje su osnovne razlike između likvidacije i stečaja?

2. Likvidacija trgovačkog društva odlukom članova društva

- Što sve društvo treba ispuniti da bi u konačnici proveo likvidaciju.
- Može li društvo nastaviti s djelatnošću?
- Je li postupak likvidacije vremenski ograničen?
- Koja je uloga sudskog registra u likvidaciji?

3. Skraćeni postupak brisanja trgovačkog društva bez likvidacije

- Koje isprave treba predati registarskom sudu radi provedbe skraćenog postupka?
- Što učiniti ako je nakon brisanja društva iz sudskog registra, ostala imovina brisanog subjekta upisa?

4. Brisane trgovačkog društva bez likvidacije iz sudskog registra

- Koje su pretpostavke za brisanje trgovačkog društva bez likvidacije?
- Koja su prava trgovačkog društva koje se briše i zainteresiranih osoba u tom postupku?
- Što s imovinom brisane pravne osobe?
- Može li se imovina prenijeti na članove društva?

5. Prisilna likvidacija kreditnih institucija

- Što donosi Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija?
- Može li kreditna institucija nakon prisilne likvidacije obavljati djelatnost?

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.