Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

  1. Obveza obračuna PDV-a na primljeni predujam
  2. Pravo odbitka pretporeza po danom predujmu
  3. Predujmovi kod isporuka na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze
  4. Predujmovi u posebnom postupku oporezivanja marže
  5. Predujmovi pri stjecanju i isporukama unutar EU
  6. Predujmovi u vezi s uslugama s inozemstvom
  7. Predujmovi u vezi s izvozom i uvozom dobara
  8. Izdavanje računa, izuzeća od obveze izdavanja računa, evidentiranje u poreznim evidencijama
  9. Predujmovi kod nabave i troškova osobnih automobila – 50% pretporeza
  10. Predujmovi u sustavu fiskalizacije

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.